QC
_________________________________________________________________________

客戶:
寶鋼、首鋼、國度電網、華電國際……
_________________________________________________________________________
PPT定制解釋:QC是英文QUALITY CONTROL的縮寫,中文"質量掌握"。爲到達標準或劃定對
數據質量請求而采用的功課技術和辦法。

質量掌握是爲了經由過程監督質量構成進程,清除質量環上壹切階段惹起不及格或不滿足後果的身分。
以到達質量請求,獲得經濟效益,而采取的各類質量功課技術和運動。

銳博對QC的PPT制造有深摯心得。